Proffesional

POSADZKA BETONOWA AP-21

Plastyfikator do wylewek betonowych

PRZEZNACZENIE

Domieszka POSADZKA BETONOWA AP-21 jest domieszką na bazie mieszaniny polikondensatów organicznych przeznaczoną do wykonywania posadzek i samopoziomujących wylewek betonowych wykonywanych na kruszywie naturalnym.

WŁAŚCIWOŚCI

Domieszka stosowana w ilości 1% masy cementu pozwala przy zachowaniu w mieszance betonowej stałego stosunku woda/cement uzyskać zmianę jej konsystencji na bardziej ciekłą o co najmniej jeden stopień bez pogorszenia wytrzymałości betonu, co ułatwia układanie posadzek betonowych przy minimalnym wibrowaniu. Dodanie domieszki POSADZKA BETONOWA AP-21 w ilości 1,5 - 2% masy cementu pozwala uzyskać samopoziomujące, ciekłe mieszanki betonowe, nie wymagające wibrowania. Domieszka może też być stosowana do betonów piaskowych wykonanych z kruszywem o uziarnieniu do 2 mm. W tym przypadku korzystne jest dodanie cienkich włókien polimerowych AMIX. Zastosowanie domieszki umożliwia uzyskanie gładkich, mniej pylących i wytrzymałych powierzchni.

STOSOWANIE:

Najkorzystniej dodawać domieszkę bezpośrednio do mieszanki betonowej po wymieszaniu wszystkich składników (cement, kruszywo, woda), można też dodawać po wymieszaniu z wodą zarobową ale w tym wypadku efekt uplastyczniający może być mniejszy. Zalecone dozowanie 0,5 - 2,0% w stosunku do masy cementu, co odpowiada 0,4 - 1,7 l/100 kg cementu.