Proffesional

BLOCZEK BETONOWY AP-11

Plastyfikator do produkcji bloczków fundamentowych

PRZEZNACZENIE

Plastyfikator BLOCZEK BETONOWY AP-11 jest plastyfikatorem na bazie lignosulfonianów przeznaczonym do wytwarzania bloczków betonowych i innych formowanych elementów betonowych wykonywanych z kruszyw naturalnych i kruszyw lekkich.

WŁAŚCIWOŚCI

Domieszka powoduje uplastycznienie mieszanki betonowej, co ułatwia zagęszczenie i powoduje szczelne ułożenie mieszanki betonowej. Wykonane elementy charakteryzują się gładką powierzchnią bez uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym wypełnieniem i zagęszczeniem mieszanki betonowej w formach. Uplastycznieniu mieszanki betonowej towarzyszy niewielkie zwiększenie zawartości powietrza, co powoduje, że obniżeniu ulega nasiąkliwość wykonywanych elementów, zaś ich odporność na działanie mrozu jest wyższa w porównaniu z betonami nie zawierającymi domieszki.

STOSOWANIE:

Najkorzystniej dodawać domieszkę BLOCZEK BETONOWY AP-11 bezpośrednio do mieszanki betonowej po wymieszaniu wszystkich składników (cement, kruszywo, woda), można też dodawać domieszkę po wymieszaniu z wodą zarobową ale w tym wypadku efekt uplastyczniający może być słabszy, szczególnie w przypadku kruszyw lekkich. Zalecone dozowanie 0,7-1% w stosunku do masy cementu, co odpowiada 0,6-0,9 l/100kg cementu.