Evo-stik

Impact

IMPACT klej kontaktowy tworzący natychmiastowe połączenie IMPACT klej kontaktowy tworzący natychmiastowe połączenie

CHARAKTERYSTYKA:

  • Doskonała moc wiążąca
  • Dobra odporność na temperaturę
  • Wysoka początkowa siła chwytająca
  • Łatwe nakładanie ząbkowaną packa
  • Atest PZH HK/B/1710/03/2001

Impact jest jednoskładnikowym klejem ogólnego stosowania. Chociaż klej ten jest przeznaczony do stosowania wewnątrz pomieszczeń, może być używany także na zewnątrz, jeżeli tylko będzie zabezpieczony przed bezpośrednim działaniem czynników atmosferycznych. Kleju Impact nie należy stosować na polistyren, polietylen i podłoża bitumiczne. Nie stosować kleju w sytuacjach gdy pomiędzy powierzchniami do klejenia występuje jedynie kontakt punktowy.

ZASTOSOWANIE:

Klej kontaktowy Impact jest w szczególności odpowiedni do łączenia dekoracyjnych arkuszy laminatów z tworzywa sztucznego i twardych tworzyw PCV lub ABS z drewnem, materiałami drewnopodobnymi i metalami. Może być także użyty do przyklejania izolacyjnych płyt pilśniowych i płytek akustycznych do podwieszonych lub pionowych płaszczyzn. Za pomocą tego kleju można również mocować większość listew wykończeniowych z twardego tworzywa sztucznego. Łączy także: korek, skórę, gumę, kamień oraz gęste i sztywne tkaniny

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU:

Dopuszczalny okres magazynowania kleju wynosi 24 miesiące, w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 30°C.

PAKOWANIE:

Wielkości opakowań: 67g, 250 ml, 500 ml

STRUKTURA PRODUKTU:

Umiarkowanie lepka ciecz, zawierająca mieszankę kauczuku chloroprenowego i żywic syntetycznych rozproszona w rozpuszczalnikach węglowodorowych, z dodatkiem toluenu i octanu etylu.

KOLOR:

Bursztynowy

WYDAJNOŚĆ:

Przy nakładaniu na gładkie, nieporowate powierzchnie 500 ml wystarcza na sklejenie 1,4 m2 (obie klejone płaszczyzny o powierzchni 1,4 m2 kazda) Stopień porowatości i chropowatość powierzchni wpływa na zużycie kleju.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie do łączenia powinny być gładkie, czyste, suche, wolne od pyłu i tłuszczu. Powierzchnie zbyt wypolerowane zmatowić drobnym papierem ściernym.

NAKŁADANIE KLEJU:

Klej rozprowadzić równomiernie na dwóch powierzchniach, używając do tego celu ząbkowanej packi pod takim katem, który pozwoli utworzyć warstwę z wyraźnymi rowkami. Należy przy tym uważać, aby pomiędzy ząbkami packi nie pozostawał zaschnięty klej. Nie łączyć ze sobą powierzchni przed osiągnięciem suchości (musza być suche w dotyku) przez obie warstwy kleju. Przy wysokiej wilgotności może mieć miejsce kondensacja pary na warstwie kleju, rozpoznawalna jako białe wykwity na powierzchni. Zjawisko to może być szkodliwe i klejenie nie powinno być kontynuowane, dopóki nie zostaną poprawione warunki, np. poprzez podniesienie temperatury lub/ i osuszenie atmosfery. Czas schnięcia kleju zależy od grubości warstwy, porowatości powierzchni, temperatury i wilgotności otoczenia. W typowych warunkach suchość jest osiągana po 15-20 minutach dla podłoża porowatego i po 25-35 minutach dla podłoża gładkiego. Zwykle, połączenie nie powinno odbywać się później niż 45 minut po nałożeniu kleju.

MONTAŻ:

Pokryte klejem powierzchnie połączyć ze sobą i docisnąć na całym obszarze. Zwykle nacisk ręką jest wystarczający, ale można zastosować prasę lub ręczny wałek. Długotrwały nacisk nie jest konieczny. Połączenie ze sobą powierzchni zanim klej osiągnie suchość, uniemożliwi swobodne odparowanie rozpuszczalnika, co wpłynie niekorzystnie na końcową moc wiązania. Może to także spowodować nadmierne pęcherzenie powłoki, szczególnie jeśli klej nie był równomiernie rozprowadzony. Impact jest klejem kontaktowym i trwale połączenie następuje w chwile po zetknięciu ze sobą klejonych powierzchni. Konieczne jest zatem unikanie kontaktu, zanim elementy nie zostaną ustawione w jednej osi, np. poprzez wstawienie szpilek wzdłuż jednej krawędzi według której można ustalić położenie drugiej powierzchni. Początkowa siła chwytająca ujawnia się natychmiast po wykonaniu połączenia, ale maksymalna siła wiążąca, w temperaturze pokojowej, zostanie uzyskana w ciągu 24-28 godzin.

METODY SPECJALNE:

W niektórych zastosowaniach, i pod warunkiem ze warstwa kleju może być chroniona przed zanieczyszczeniem, wygodne jest położenie powłoki wstępnej na komponenty, jakiś czas przed pożądanym czasem montażu. Wyschnięty klej może być wtedy reaktywowany przez podgrzanie go do temperatury powyżej 80°C. Zespół 4x200W promienników lampowych podczerwieni umieszczonych 200-250 mm nad powierzchnią z klejem spowoduje reaktywację w ciągu 30-90 sekund, zależnie od koloru i własności fizycznych podłoża. Nagrzane powierzchnie są następnie łączone w normalny sposób. Przed zastosowaniem tej metody należy wykonać test sprawdzający czy proces podgrzewania nie powoduje uszkodzenia podłoża.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Unikać nadmiernego wdychania oparów rozpuszczalnika zawartego w kleju oraz kontaktu ze skóra. Stosować i przechowywać w dobrze wentylowanych pomieszczeniach, z dala od źródeł ognia. Zachlapania zmywać natychmiast woda z detergentem. W przypadku kontaktu kleju z oczami, przemywać je woda przez 15 minut. Unikać sytuacji grożących połknięciem kleju.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zapobiegać wyciekom kleju do gruntu. Wycieki usuwać z podłoża mieszając z piaskiem lub ziemia.

INNE DOKUMENTY: