Cementone

Cemplas w proszku

Plastyfikator w proszku do zapraw cementowych jest dodatkiem uplastyczniająco-napowietrzającym, dostępnym w jednorazowych saszetkach.

PRZEZNACZENIE:

Całkowicie zastępuje wapno przy pracach murarskich i tynkarskich w temperaturze do -2°C. Jego precyzyjnie odmierzona ilość eliminuje możliwość nadmiernego użycia, redukuje ewentualne straty. Plastyfikator poprawia urabialność zaprawy, jej lepkość, wytrzymałość i odporność na mróz, bez konieczności dodawania wapna. Minimalizuje możliwość powstawania rys i pęknięć, nie plami cegły i nie powoduje korozji stali.

W zaprawach cementowych: do murowania i tynkowania.

STOSOWANIE:

1 saszetka na 50 kg cementu - w zaprawach murarskich;

2 saszetki na 50 kg cementu - w zaprawach tynkarskich oraz przy użyciu piasku gruboziarnistego w zaprawach murarskich

INNE DOKUMENTY: