Evo-stik

Resin W wodoodporny

CHARAKTERYSTYKA:

  • Może być stosowany do każdego drewna
  • Lepsza siła łącząca niż wystepująca w strukturze drewna
  • Odporny na działanie wody wg EN 204 D3
  • Przezroczysty po wyschnięciu
  • Dobre właściwości użytkowe
  • Nie osadza się na narzędziach do obróbki drewna
  • Nadaje się do polerowania
  • Spoina stabilna po cyklu zamarzania/odtajania
  • Niepalny
  • Atest PZH HK/B/1710/02/2001

Resin "W" Wodoodporny jest jednoskładnikowym wodoodpornym klejem. Może być stosowany wewnątrz pomieszczeń z krótkotrwałym działaniem ściekającej wody lub wody kondensacyjnej lub/i długotrwałym działaniem wysokiej wilgotności względnej powietrza. Na zewnątrz pomieszczeń bez działania warunków atmosferycznych. Klej ten wiąże z taką siłą, że po połączeniu ze sobą drewnianych powierzchni uszkodzenie następuje zazwyczaj poprzez pęknięcie drewna, podczas gdy spoina pozostaje nienaruszona.

ZASTOSOWANIE:

Resin "W" Wodoodporny jest szeroko stosowany do montażu szkieletów konstrukcji drewnianych, nadaje się do połączeń na czopy, kołki do prostych lub fazowanych połączeń zakładkowych, itp. Jest odpowiedni do przyklejania forniru i laminatów z tworzywa sztucznego do drewna lub płyt wiórowych i do łączenia rdzeni przy produkcji płyt stolarskich. Klej ten może być także stosowany do łączenia z drewnem innych materiałów, takich jak twarde PCV lub profile aluminiowe.

TRWAŁOŚĆ PRODUKTU:

Dopuszczalny okres magazynowania kleju wynosi 24 miesiące, w oryginalnych opakowaniach, w temperaturze od 5°C do 30°C.

WIELKOŚĆ OPAKOWAŃ:

Pakowanie: 125 ml, 5 litrów.

STRUKTURA PRODUKTU:

Biała emulsja polioctanu winylu, żywic syntetycznych z organicznymi i nieorganicznymi środkami modyfikującymi.

KOLOR:

Biały, a po wyschnięciu - przezroczysty.

DZIAŁANIE:

Jest odpowiedni do stosowania w temperaturze eksploatacyjnej do 60°C, jednakże maksymalna bezpieczna temperatura zależy od naprężenia przyłożonego do spoiny.

WYDAJNOŚĆ:

Na płaską powierzchnię 1 litr na 6-9 m2, zależnie od porowatości podłoża.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI:

Powierzchnie do łączenia powinny być gładkie i tak wykończone, aby sciśle do siebie przylegały; dla połączeń na czopy lub kołki tolerancja powinna być mniejsza niż 0,25 mm. Powierzchnie muszą być czyste, suche i oczyszczone z pyłu. Lekkie przetarcie powierzchni drobnym papierem ściernym zwykle daje odpowiednie wykończenie.

NAKŁADANIE KLEJU:

Klej ten powinien być stosowany w temperaturach od 5°C do 25°C. Nakładać równomiernie na jedną z klejonych powierzchni używając pędzla, wałka, aplikatora lub powlekarki walcowej. Jeżeli jest pożądana większa siła wiążąca, należy powlec klejem obie powierzchnie. Przy łączeniu na czopy lub kołki, najlepiej jest wprowadzać klej do otworu. Jeżeli drewno było przechowywane w zimnym lub wilgotnym środowisku, to przed rozpoczęciem klejenia powinno mieć możliwość dostosowania się do warunków panujących w warsztacie.

MONTAŻ:

Części należy połączyć ze sobą gdy warstwa kleju jest wilgotna. W normalnych warunkach czas na montaż wynosi od 10 do 25 minut. Po złączeniu części należy utrzymać lekki nacisk na spoinę na czas początkowego wiązania, stosując tradycyjne metody, jak prasy, imadła, zwornice, zaciski lub obciążenie.

CZAS WIĄZANIA:

Tempo wiązania kleju zależy od temperatury otoczenia, wilgotności i nacisku spajającego, a także od rodzaju podłoża, jego porowatości, temperatury i zawartości wody. Dla przykładu, podloże z drewna bukowego, przy temperaturze 5°C, musi być poddane naciskowi przez co najmniej 12 godzin, podczas gdy przy temperaturze 20°C i wilgotności względnej 65%, czas ten może być skrócony do nieco ponad 1 godziny.

PRZECHOWYWANIE:

Może nastąpić niewielkie zgęstnienie kleju przy długo utrzymującej się niskiej temperaturze. Chronić przed mrozem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

Klej do drewna Resin "W" jest całkowicie bezpieczny przy prawidłowym stosowaniu. Zawiera małe ilości składnika, który powoduje u niektórych osób uczulenie. Powinno unikać się długotrwałego kontaktu ze skórą. Zachlapania zmywać ze skóry wodą z mydłem. Nie myć rąk rozpuszczalnikiem chemicznym. W przypadku kontaktu kleju z oczami, przemywać je wodą przez 15 minut. Unikać sytuacji grożących połknięciem kleju.

OCHRONA ŚRODOWISKA:

Zapobiegać wyciekom kleju do wód gruntowych. Świeżo rozlany klej rozcieńczyc wodą z detergentem i zebrać substancję z podłoża. Zaschnięty klej zeskrobać, a odpadki wyrzucić na śmieci. Zużyte opakowania i odpady kleju nie wymagają specjalnych metod składowania.

INNE DOKUMENTY: