Anglobud

PolarBet

Uniwersalny plastyfikator do betonu umożliwiający prace w warunkach zimowych.

PRZEZNACZENIE:

PolarBet umożliwia prace w temperaturach do -10°C. Zwiększa wczesną wytrzymałość betonu o 10 do 20%, obniża jego nasiąkliwość i przepuszczalność wody. Zwiększa mrozoodporność betonu, zmniejsza ilość wody zarobowej o 10 do 12%. Nie powoduje korozji stali, pozwala na stosowanie w betonach zbrojonych.

STOSOWANIE:

Przed użyciem wstrząsnąć. PolarBet należy rozpuścić w małej ilości wody zarobowej: w temperaturach od 0°C do -5°C w ilości 0,5 litra na 50 kg cementu (1% masy cementu); w temperaturach od -5°C do -10°C w ilości 0,75 litra na 50 kg cementu (1,5% masy cementu) Przy temperaturach poniżej -5°C zaleca się stosowanie cementu CEM I 42,5R Stosując domieszkę, szczególnie w temperaturze poniżej -5°C należy zabezpieczyć swieżą zaprawę przed zamarznięciem w początkowym okresie narastania wytrzymałości, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB nr 282 "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

INNE DOKUMENTY: