Anglobud

PolarPlast

Plastyfikator do zapraw murarskich i tynkarskich w warunkach zimowych. Umożliwia pracę w temperaturach do -10°C, pozwala na uzyskanie elastycznej zaprawy.

PRZEZNACZENIE:

PolarPlast uplastycznia zaprawę cementową i przyspiesza narastanie jej wytrzymalości w początkowym okresie twardnienia o 10 do 20%. W celu uzyskania optymalnych efektów przyrostu wytrzymałości w warunkach zimowych domieszkę należy stosować przy zachowaniu wymaganej konsystencji obniżając ilość wody zarobowej o 10 - 12%. Produkt nie powoduje korozji stali.

STOSOWANIE:

Przed użyciem wstrząsnąć. PolarPlast należy rozpuścić w małej ilości wody zarobowej: w temperaturach od 0°C do -5°C w ilości 0,5 litra na 50 kg cementu (1% masy cementu); w temperaturach od -5°C do -10°C w ilości 0,75 litra na 50 kg cementu (1,5% masy cementu) Przy temperaturach ponizej -5°C zaleca się stosowanie cementu CEM I 42,5R Stosując domieszkę, szczególnie w temperaturze poniżej -5°C należy zabezpieczyć swieżą zaprawę przed zamarznięciem w początkowym okresie narastania wytrzymałości, zgodnie z zaleceniami Instrukcji ITB nr 282 "Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur".

INNE DOKUMENTY: