Anglobud

Termobet

Plastyfikator do betonu na posadzki z ogrzewaniem podłogowym, pozwalający uzyskać betony i zaprawy o bardzo wysokiej jakości i zwiększonej wytrzymałości.

PRZEZNACZENIE:

Stosując TermoBet otrzymujemy ciekłe, urabialne mieszanki betonowe i zaprawy z ograniczeniem ilości wody zarobowej. Uzyskane przy stosowaniu domieszki zwiększenie urabialności powoduje łatwiejsze ulożenie i wypoziomowanie posadzki. Podczas układania następuje odprowadzenie powietrza z betonu, co znacznie poprawia przewodzenie ciepła w posadzce. TermoBet nie powoduje korozji stali i zapobiega segregacji skladników w zaprawach.

STOSOWANIE:

TermoBet dodać w trakcie mieszania do wody zarobowej w ilości 1% w stosunku do masy cementu (ok. 0,5 l na 50 kg cementu). Tak przygotowaną mieszankę należy szybko użyć (efekt upłynnienia trwa okolo 15 minut).

INNE DOKUMENTY: