Cementone

Cemplas w płynie

Plastyfikator do zapraw opartych na spoiwie cementowym.

PRZEZNACZENIE:

Zaprawy uzyskują znacznie większa wytrzymałość, obniżoną nasiąkliwość i wyższą wodoodporność. Eliminuje skurczanie, pękanie i odpryskiwanie. Nie powoduje korozji stali. Nie plami cegły, eliminuje tworzenie sie wykwitów wapiennych.

STOSOWANIE:

Cemplas należy dodawać w granicach od 150 do 250 ml na 50 kg cementu. Najlepiej rozpuścić go w małej ilości wody zarobowej (używanie Cemplasu redukuje ilość potrzebnej wody o 10 do 15%). Nastepnie wymieszać dokładnie z piaskiem i cementem wg ogólnie stosowanych proporcji, zależnych od wymaganej konsystencji zaprawy.

INNE DOKUMENTY: